Avtalsvillkor och policy för personuppgifter

Work & Coaching i Sverige AB är ett ledande företag som utför kvalificerade tjänster av hög kvalitet på uppdrag av offentliga beställare. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Work & Coaching i Sverige AB in och bearbetar olika personuppgifter.

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till företag. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt en fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation), samt övriga riktlinjer som gäller inom Work & Coaching i Sverige AB.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Work & Coaching i Sverige AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv, för den behandling av personuppgifter som sker inom alla delar av Work & Coaching i Sverige AB.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder vanligen personuppgifter för följande ändamål:

För att ge individanpassade tjänster i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a.

  • Försäljning, matchning, kontakt fram och tillbaka.
  • För att skapa och hantera fakturor
  • För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster
  • För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift för att lämna ut uppgifterna.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att Work & Coaching i Sverige AB ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

Vill du få ut dina uppgifter kan du kontakta oss på uppgifterna längst ner på detta dokument.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Work & Coaching i Sverige AB lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Work & Coaching i Sverige AB leverantörer av IT-tjänster. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området.

Detta är då kontrollerade IT-leverantörer som också har bra säkerhet när det kommer till sina IT system, mejlsystem och hantering av personuppgifter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

Vi på Work & Coaching i Sverige AB följer alltid de Svenska lagar och regler som gäller och hänvisar till detta dokument som avtalsvillkor.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har flera olika typer av skydd där ett av dem är t.ex. SSL kryptering på hemsidan så att du som kund är säker. Vi tar även bort uppgifter med jämna mellan rum och rensar våra mejlkorgar ett par gånger per år.

OM COOKIES

En cookie, kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Den vanligaste kakan är Google Analytics för att spåra antal personer på hemsidan, varifrån de kommer och vilken typ av enhet som de surfar in på hemsidan med.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Väljer du att neka eller radera cookies från Work & Coaching i Sverige AB webbplatser så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

KONTAKT

Frågor angående Avtalsvillkor eller policy kan skickas till Work & Coaching i Sverige AB via mejl eller post.

Begäran om utdrag eller ändring av personuppgifter ska ske via post.

Märk brevet med “GDPR – Uppgifter”.

Work & Coaching i Sverige AB
Rudsjöterrassen 3
Plan 9, 136 40 Haninge
Sverige

Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran.